Harmonogram działań o charakterze szkoleniowym

W trosce o najwyższą jakość realizacji ustawowych zadań, w związku z wdrażaniem planu rozwoju narzędzi pracy zdalnej oraz zdalnej oceny programowej, Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała w okresie od sierpnia do października br. szereg szkoleń głównie w formie webinariów, ale również o charakterze warsztatowym dedykowanych dla członków, ekspertów, osób pełniących funkcję sekretarza zespołu oceniającego, uczelni oraz pracowników Biura PKA. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem działań działań o charakterze szkoleniowym – link. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że bliższe informacje o poszczególnych wydarzeniach zostaną przekazane zainteresowanym pocztą elektroniczną.