Raport z badań

Szanowni Państwo,

Rada Programowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej z przyjemnością przedstawia Państwu wyniki badania wpływu ocen programowych przeprowadzanych przez PKA na zapewnianie jakości kształcenia w świetle realizacji przez uczelnie zaleceń, na podstawie wyników kolejnych ocen przeprowadzonych po wydaniu oceny warunkowej. Niniejsze badanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem prac analityczno-badawczych Rady Programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej  na lata 2022-2023 w ramach badań i analiz dotyczących realizowanych procesów. Celem badania było prześledzenie losów kierunków, które w latach 2002-2020 uzyskały ocenę warunkową.

Polska Komisja Akredytacyjna wydawała oceny warunkowe od początku swojego istnienia do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która ustanowiła dwustopniową skalę dla oceny programowej. Zgodnie z art. 242 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ocena programowa kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo negatywnej.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań, mając nadzieję, że sprosta ona Państwa oczekiwaniom.