Inauguracyjne posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2024-2027

W dniu 10 stycznia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej VII kadencji.

W posiedzeniu, oprócz członków PKA, udział wzięli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pan Dariusz Wieczorek, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr hab. Maria Mrówczyńska, kierownictwo Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkowie Rady Konsultacyjnej PKA i przedstawiciele ekspertów PKA ds. studenckich oraz ds. pracodawców.

W trakcie posiedzenia kierownictwo Resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczyło akty nominacyjne wszystkim członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej powołanym na kadencję 2024-2027.

Podczas wydarzenia przemówienie wygłosił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pan Dariusz Wieczorek, który podkreślił jak ważną i odpowiedzialną rolę w systemie nauki pełni Komisja, a także wskazał najważniejsze wyzwania jakie stoją przed jej członkami. Swoje wystąpienia zaprezentowali także: Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej – dr hab. inż. Janusz Uriasz, który mówił o wizji, która przyświecać będzie obecnej kadencji oraz dr hab. Jakub Brdulak – Sekretarz PKA, który przybliżył najważniejsze procedury realizowane przez Komisję.

Zgodnie ze Statutem PKA, w trakcie posiedzenia powołany został pięcioosobowy Zespół ds. Etyki, a także wybrani zostali Przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, zespołu odwoławczego oraz zespołu ds. kształcenia nauczycieli.

Informacje o kierownictwie Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz nowych składach zespołów znajdują się pod linkiem: https://pka.edu.pl/o-pka/struktura-organizacyjna/.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z posiedzenia plenarnego PKA: