Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Filia w Łodzi pielęgniarstwo II