Wizytacje w drugiej połowie września br.

W drugiej połowie września 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje w związku z prowadzonymi postępowaniami oceniającymi:

17 września

powtórna ocena programowa na kierunku ,,zdrowie publiczne” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

21 września

na kierunku na kierunku ,, pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Ogólnomedycznym  Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku;

22 września

powtórna ocena programowa na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;

23 września

powtórna ocena programowa na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;

29 września

powtórna ocena programowa na kierunku lekarsko–dentystycznym prowadzonym na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.