Sprawozdanie z działalności PKA w 2010 r.

Oddajemy w Państwa ręce publikację zawierającą podsumowanie wyników aktywności Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Biura Komisji w kolejnym roku ich intensywnej pracy, wynikającej przede wszystkim z realizacji ustawowych obowiązków Komisji związanych z oceną jakości prowadzonego w uczelniach kształcenia oraz opiniowaniem wniosków przedstawionych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego… dotyczących nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na danym kierunku i poziomie studiów.

Pobierz publikację (.pdf)