Sprawozdanie z działalności PKA w 2013 r.

Przedstawiamy Czytelnikom kolejne sprawozdanie z działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Rok 2013 był jak każdy z minionych 12 lat funkcjonowania Komisji, okresem bardzo pracowitym dla członków PKA, jej ekspertów i pracowników Biura… Był to rok znacząco inny niż poprzedni. Warto bowiem pamiętać, że rok 2012 był pierwszym po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która między innymi wprowadziła w życie Krajowe Ramy Kwalifi kacji (KRK), zniosła listę kierunków ustalanych przez ministra i dała uczelniom autonomię programową, a także wprowadziła do palety kompetencji PKA

Pobierz publikację (.pdf)