Sprawozdanie z działalności w latach 2008–2011

Rok 2011, dziesiąty rok pracy Państwowej, a od 1.10.2011 r. Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ostatni w III kadencji jej działalności, zamknął pewien etap w historii trwających od 1990 r. przemian dokonywanych w obszarze szkolnictwa wyższego, otwierając kolejny, w którym w zasadniczy sposób zmieniły się uwarunkowania prawne prowadzonego kształcenia, formalne wyznaczniki stanowiące podstawę działań… podejmowanych przez Komisję.

Pobierz publikację (.pdf)