Wyniki ankietyzacji w 2013 r.

Obrazek przedstawiający wykresPolska Komisja Akredytacyjna zakończyła analizę wyników ankiet dotyczących oceny prac zespołów oceniających w roku 2013. Pełne wyniki (jak również zestawienia kwartalne) dostępne są publicznie w Panelu Informacyjnym Systemu Zarządzania Jakością. Zapraszamy do lektury pełnej wersji opracowania oraz przesyłania sugestii dotyczących zwiększenia liczby wypełnianych kwestionariuszy. Poniżej przestawiamy w skróconej formie wybór najważniejszych informacji.

  • zwrotność ankiet jest niestety bardzo niska – wynosi zaledwie ok. 20,5%;
  • otrzymaliśmy 22 ankiety po ocenie instytucjonalnej i 60 po ocenie programowej;
  • 87% respondentów udzielając odpowiedzi na pytania zamknięte wybierało najwyższą ocenę, a ponad 97% oceniało prace PKA pozytywnie;
  • ok. 70% ankietowanych w odpowiedziach otwartych wskazywało na profesjonalizm zespołów oceniających.