Wizytacje PKA w dniach 21 – 27 listopada 2016 r.

W dniach 21 – 27 listopada br. Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie następujących wizytacji:

 • 21 – 22 listopada:
  • na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Artystycznym w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego;
 • 23 – 24 listopada:
  • na kierunku „europeistyka” prowadzonym w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego;
  • na kierunku „historia sztuki” prowadzonym na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego;
 • 25 – 26 listopada:
  • na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • 26 – 27 listopada:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.