Kierunki studiów wyznaczone do oceny programowej w roku akademickim 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 Zespoły, o których mowa w § 3 pkt 1 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dokonają oceny programowej na kierunkach studiów w podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni wymienionych odpowiednio w Załącznikach Nr 1-8 do Uchwały Nr 449/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 2018 r.