Wizytacje w drugiej połowie czerwca 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej, w drugiej połowie czerwca Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

17-18 czerwca

na kierunku „stosunki międzynarodowe” prowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie;

22-23 czerwca

na kierunku „pedagogika” w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;

na kierunku „architektura krajobrazu” w Sopockiej Szkole Wyższej;

24-25 czerwca

na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

28-29 czerwca

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej;

29-30 czerwca

na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym w Filii w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

30 czerwca – 1 lipca

na kierunku „zarządzanie” w Wydziale Zamiejscowym w Żywcu Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.