Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Filia w Warszawie pielęgniarstwo II