Procedury i standardy PKA uznane za porównywalne z obowiązującymi w USA.

Zgodnie z informacją przekazaną 26 czerwca br. przez Sekretarza Edukacji USA, standardy i procedury stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną w procesie akredytacji uczelni medycznych zostały uznane przez National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) za porównywalne z ich odpowiednikami obowiązującymi w USA. Decyzja ta oznacza, że polskie uczelnie medyczne mogą ubiegać się o uczestnictwo w programie William D. Ford Federal Direct Loan pozwalającym amerykańskim studentom ubiegać się o dofinansowanie studiów odbywających się w polskich uczelniach medycznych.

Ponowna ocena obowiązujących w tym obszarze zasad akredytacji zaplanowana została na 2017 r.