Metody oceny jakości nauczania – konferencja (10 – 11.06.2013).

22 edycja ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej zatytulowana „Metody oceny jakości nauczania” organizowana przez Instytut Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego pod auspicjami Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej odbyła się w dniach 10 – 11 czerwca br. w Łodzi. Celem konferencji było umożliwienie wymiany doświadczeń nauczycieli akademickich kształcących studentów w ramach przedmiotów ilościowych (np. matematyka, statystyka, ekonometria, badania operacyjne i informatyka), przede wszystkim w obszarze efektywności nauczania.

W konferencji, którą otworzył Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Czesław Domański udział wzięło 63 uczestników, w tym Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Marek Rocki, który zaprezentował raport zatytułowany „Stan kształcenia statystyków w raportach Polskiej Komisji Akredytacyjnej”, przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego prof. Włodzimierz Okrasa. nauczyciele akademiccy, naukowcy i doktoranci reprezentujący 12 polskich uczelni, a także praktycy.

W trakcie sesji plenarnej prowadzonej przez prof. Marka Rockiego przedstawiono referaty dotyczące m. in mierzenia jakości w uczelniach kształcących na potrzeby rynku pracy, kształtowania przedsiębiorczości, a także metod jakościowych w ekonomii i biznesie.