Lutowe spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

Logo PKADrugie w 2014 roku spotkanie ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostało zaplanowane na 19 lutego. Tym razem przedmiotem dyskusji będą dobre praktyki dotyczące funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia we wszystkich obszarach podlegających ocenie (zarówno w ramach oceny programowej, jak i instytucjonalnej).

Materiałami źródłowymi będą raporty zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2011 r. do chwili obecnej.