Spotkanie przedstawicieli PKA z białoruskimi studentami.

Przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej spotkają się w dniu 9 lipca 2014 r. z grupą studentów z Białorusi w celu przedstawienia kryteriów i procedur stosowanych przez PKA. Spotkanie jest jednym z etapów realizowanego przez Fundację „Okno na Wschód” z Białegostoku projektu „Samorządność studencka na Białorusi”. Celem naszych gości jest uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania agencji zajmującej się oceną jakości kształcenia w celu promowania tej idei na Białorusi.

W trakcie spotkania w siedzibie Komisji zaprezentowana zostanie struktura wewnętrzna PKA, przyjęte przez Komisję kryteria oceny ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych przez ekspertów studenckich i przy ich udziale. Istotna część spotkania będzie ponadto poświęcona zagadnieniom szkoleniowym.