Przedstawiciele PKA wezmą udział w ASEM Dialogue on Quality Assurance and Recognition w Kuala Lumpur.

Przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymali zaproszenia do udziału w tzw. „spotkaniu Azja – Europa” (ASEM) zatytułowanym „Dialogue on Quality Assurance and Recognition”, które odbędzie się w dniach 25 – 26 sierpnia 2014 r. w Kuala Lumpur.

Idea spotkania została nakreślona w trakcie czwartego spotkania ministrów mającego miejsce w maju 2014 r. – ma ono stanowić pierwszy krok ku ustanowieniu regularnego forum wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami ds. jakości kształcenia w Europie i Azji.

W tralkcie sierpniowego spotkanie w Kuala Lumpur dyskusja będzie koncentrować się przede wszystkim wokół różnic i podobieństw w metodologii zapewniania jakości oraz tzw. ram kwalifikacji, zagadnień związanych z edukacją ponad granicami, pogłębianiem współpracy międzynardowej, a także podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych.