Wizytacje PKA w dniach 29 marca – 5 kwietnia 2015 r.

W dniach 29 marca – 5 kwietnia 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

  • 29 – 30 marca:
    • na kierunku „kosmetologia” prowadzonym w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy,
  • 30 – 31 marca:
    • na kierunku „geografia” prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.