Wizytacje PKA zaplanowane w dniach 9 – 15 listopada 2015 r.

Pomiędzy 9 a 15 listopada br. Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie następujących ocen:

 • 9 -10 listopada:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;
  • na kierunku „fizyka” prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
  • na kierunku „praca socjalna” prowadzonym na Wydziale Społeczno – Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie;
 • 12 – 14 listopada:
  • na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (ocena instytucjonalna);
  • na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ocena instytucjonalna);
 • 13 – 14 listopada:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • na kierunku „stosunki międzynarodowe” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach;
  • na kierunku „technologia żywności i żywienie człowieka” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej;
  • na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

Informacje na temat planowanych wizytacji przekazywane są również pisemnie rektorom zainteresowanych uczelni co najmniej 14 dni przed datą oceny.