MNiSW uruchomiło system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o uruchomieniu systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów.

[blockquote author=”” link=”http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ela-pokaze-losy-absolwentow-szkol-wyzszych.html” link_title=”Jarosław Gowin” target=”_blank”]– Wielu maturzystów zastanawia się jaką uczelnię i jaki kierunek wybrać. W przyszłości, kiedy badania losów absolwentów obejmować będą nie, jak do tej pory, jeden rok, ale dłuższy okres, takie wyniki mogą być cenną wskazówką dla kandydatów na studia. Równie cenną wskazówką te badania są dla samych uczelni, bo z czasem zaczną pokazywać jaka jest efektywność kształcenia. Myślę, że te wyniki będą miały ważny wpływ na wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia czy dostosowywania programów do potrzeb rynku pracy. Wreszcie, to badanie ma znaczenie dla samego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo wskażą nam, jaką politykę edukacyjną powinniśmy prowadzić, na co kłaść nacisk i w jaki sposób wspierać uczelnie, tak aby kształciły studentów nie na potrzeby kadry profesorskiej, tylko na potrzeby rynku pracy.[/blockquote]

Dostępny pod adresem http://absolwenci.nauka.gov.pl/ system pozwala wygenerować raport ilustrujący m. in. czas poszukiwania pracy, jej stabilność, a także uzyskiwane przez absolwentów wynagrodzenie. Głównym źródłem informacji są dane pozyskiwane z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on.