Sejm wprowadził zmiany do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W trakcie 19. posiedzenia Sejmu posłowie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanych zmian do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja przewiduje utworzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego analizującego zawartość Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych. Oprogramowanie zostanie udostępnione polskim uczelniom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego bezpłatnie. Począwszy od roku akademickiego 2018/2019 sprawdzanie prac z wykorzystaniem systemu będzie obowiązkowe.

Posłowie przyjęli również propozycję przesunięcia daty wejścia w życie regulacji dotyczących obowiązku dostosowania nazw uczelni do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy:

[divider height=”10″ line=”1″]

Art. 3. 1. Wyraz „uniwersytet” może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnienia w każdej z następujących grup dziedzin nauki:
1) humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych;
2) matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych;
3) biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych.
2. Wyrazy „uniwersytet techniczny” mogą być używane w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej sześć
uprawnień w zakresie nauk technicznych.
3. Wyraz „uniwersytet” uzupełniony innym przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni.
4. Wyraz „politechnika” może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w sześciu dyscyplinach, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk
technicznych.
5. Wyraz „akademia” może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

[divider height=”10″ line=”1″]

Posłowie opowiedzieli się za przesunięciem terminu wejścia w życie wskazanego przepisu do 1 lipca 2020 r., a zatem o 4 lata.

O udziale przedstawiciela Polskiej Komisji Akredytacyjnej w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, w trakcie której dyskutowano nad projektami informowaliśmy 8 maja.