Wizytacje PKA: 6 -14 czerwca 2016 r. (aktualizacja)

Pomiędzy 6 i 14 czerwca br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny programowe i instytucjonalne:

 • 6 czerwca:
  • na kierunku „towaroznawstwo” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie (ocena powtórna);
 • 6 – 7 czerwca:
  • na kierunku „studia amerykanistyczne” prowadzonym w Instytucie Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego;
  • na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach;
 • 7 czerwca:
  • na kierunku „biotechnologia” prowadzonym w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku (ocena powtórna);
 • 7 – 8 czerwca:
  • na kierunku „bezpieczeństwo żywności” prowadzonym na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
  • na kierunku „filologia polska” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu;
 • 7 – 9 czerwca:
  • na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (ocena instytucjonalna);
 • 8 – 9 czerwca:
  • na kierunku „nauki o rodzinie” prowadzonym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • na kierunku „teologia” prowadzonym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • na kierunku „biotechnologia” prowadzonym na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej;
 • 9 – 10 czerwca:
  • na kierunku „grafika” prowadzonym w Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie;
  • na kierunku „historia” prowadzonym na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej;
 • 10 – 11 czerwca:
  • na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Menedżerskim i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie;
 • 10 – 12 czerwca:
  • na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ocena instytucjonalna);
 • 11 czerwca:
  • na kierunku „zarządzanie i inżyniera produkcji” prowadzonym w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu (ocena powtórna);
 • 11 – 12 czerwca:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Warszawskiej Szkole Wyższej w Otwocku;
 • 12 – 13 czerwca:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Ciechanowie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie;
 • 13 – 14 czerwca:
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie;
  • na kierunku „sztuki wizualne” prowadzonym na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.