Konkurs NCBiR – Międzynarodowe Programy Kształcenia.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w dniu 24 maja br. konkurs na Międzynarodowe Programy Kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

gear-76735_640

Realizowane w ramach Programu projekty mają służyć przede wszystkim poprawie dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, zarówno Polaków, jak i cudzoziemców. Powinny one dotyczyć:

  • kształcenia w językach obcych,
  • międzynarodowych programów studiów oraz organizacji w Polsce międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski,
  • włączenia wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach. Zgodnie z opublikowanym przez NCBiR ogłoszeniem „zajęcia prowadzone przez tych wykładowców muszą obejmować co najmniej 120 godzin dydaktycznych. Wskazane 120 godzin musi obejmować co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych. Pozostałe maksymalnie 60 godzin może zostać przeznaczone na inne formy zajęć, takie jak konsultacje dydaktyczne, spotkania otwarte dla szerokiego grona odbiorców, zajęcia e-learningowe (koszty e-learningu muszą zostać ograniczone do samych zajęć, bez kosztów tworzenia platform e-learningowych i wytwarzania materiałów do zajęć). Wszystkie wskazane formy zajęć w wymiarze łącznym 120 godzin muszą zostać przeprowadzone maksymalnie w ciągu dwóch kolejnych semestrów „.

Wnioskodawcami mogą być uczelnie publiczne i niepubliczne. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 27 czerwca do 28 lipca br. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu.