Wizytacje PKA w dniach 1 – 9 października 2016 r.

W pierwszych dniach października zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonają następujących ocen programowych:

 • 01 października:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Kłodzku Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu;
 • 7 – 8 października:
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Turystyki i Rekreacji Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie;
 • 8 – 9 października:
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

Przypominamy, że informacja o rezultatach postępowań oceniających, tj. uchwałach Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dostępna jest w bazie ocen. Komisja uruchomiła ponadto odrębne zestawienie dotyczące wyłącznie ocen wyróżniających.