Wizytacje planowane w dniach 19 – 25 czerwca 2017 r. (aktualizacja).

W dniach 19 – 25 czerwca zespoły oceniające PKA przeprowadzą następujące oceny programowe:

 • 22 – 23 czerwca:
  • na kierunku „pedagogika specjalna” prowadzonym na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie;
 • 23 – 24 czerwca:
  • na kierunku „gastronomia i hotelarstwo” prowadzonym na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • 24 – 25 czerwca:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
  • na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Menedżerskim i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie;
 • 25 – 26 czerwca:
  • na kierunku „bezpieczeńśtwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki,  Zarządzania i Administracji w Warszawie;

Przypominamy, że Polska Komisja Akredytacyjna, obok informacji dotyczących dat wizytacji na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczonych do oceny w danym roku akademickim, publikuje również pełną listą ocen jakości kształcenia na tych kierunkach przyznanych uchwałą Prezydium PKA. Baza ta jest aktualizowana na bieżąco, również w czasie wakacji akademickich.