Wizytacje w drugiej połowie listopada 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej, w drugiej połowie listopada Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

16-17 listopada

 • na kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego;

17-18 listopada

 • na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;

18-19 listopada

 • na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego;

19-20 listopada

 • na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej

21-22 listopada

 • na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa prowadzonym na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
 • na kierunku fizyka prowadzonym na Uniwersytecie Pedagogicznym KEN w Krakowie;

21-23 listopada

 • na kierunkach analityka medyczna i farmacja prowadzonym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym;
 • na kierunkach matematyka i informatyka prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym KEN w Krakowie;

22-23 listopada

 • na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Menedżerskim Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu;
 • na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży;
 • na kierunku filologia prowadzonym w Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie;

23-24 listopada

 • na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu;
 • na kierunku administracja prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu;

24-25 listopada

 • na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Menedżerskim Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu;

25-26 listopada

 • na kierunku biotechnologia prowadzonym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;
 • na kierunku ekonomia prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Łucku (Ukraina) Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach;
 • na kierunku pedagogika prowadzonym na Uniwersytecie w Białymstoku;
 • na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie;
 • na kierunku zdrowie publiczne prowadzonym w Collegium Medicum UJ w Krakowie;
 • na kierunku kosmetologia prowadzonym na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku;

26-27 listopada

 • na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem prowadzonym na Uniwersytecie Szczecińskim;
 • na kierunku reżyseria prowadzonym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
 • na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej;

27-28 listopada

 • na kierunku historia prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;
 • na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej;

28-29 listopada

 • na kierunku inżynieria materiałowa prowadzonym na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej;
 • na kierunku filozofia prowadzonym na katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie;
 • na kierunku ochrona środowiska prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;

29-30 listopada

 • na kierunku ogrodnictwo prowadzonym w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu;
 • na kierunku administracja prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Tomyślu Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu;
 • na kierunku technologia chemiczna prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej;
 • na kierunku fizjoterapia prowadzonym na Politechnice Opolskiej.