Kierunki wyznaczone do oceny

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 576/2022  Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie kierunków studiów wyznaczonych do oceny programowej w roku akademickim 2022/2023 zespoły, o których mowa w § 3 pkt 1 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przeprowadzą oceny programowe na niżej wymienionych kierunkach studiów.