Wyższa Szkoła Zawodowa „Oeconomicus” Polskiego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Szczecinie