Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach