Wizytacje PKA w drugiej połowie marca br.

W drugiej połowie marca 2018 r. PKA zaplanowała następujące wizytacje w związku z prowadzonymi postępowaniami oceniającymi:

20-21 marca 2018 r.

na kierunku „elektronika i telekomunikacja” prowadzonym przez Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej;

21-22 marca 2018 r.

na kierunku „wzornictwo” prowadzonym na Wydziale Wzornictwa Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi;

22-23 marca 2018 r.

na kierunku „mechatronika” prowadzonym przez Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej;

23-24 marca 2018 r.

na kierunku „transport” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie;

na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;

na kierunku „informatyka” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi;

24-25 marca 2018 r.

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu;

na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym w Filii w Wyszkowie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku;

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

25-26 marca 2018 r.

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Informatyki i Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi;

na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Transportu Samochodowego Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie;

25-27 marca 2018 r.

na kierunkach „sport” oraz „wychowanie fizyczne” prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie;

26 marca 2018 r.

na kierunku ,,kosmetologia” prowadzonym w Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla w Krakowie, w związku z powtórną oceną programową;

26-27 marca 2018 r.

na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

na kierunku  „wzornictwo” prowadzonym na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej;

na kierunku „jakość i bezpieczeństwo żywności” na Wydziale Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

27-28 marca 2018 r.

na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.