Wizytacje w pierwszej połowie kwietnia br.

W pierwszej połowie kwietnia 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje w związku z prowadzonymi postępowaniami oceniającymi:

7-8 kwietnia 

na kierunku „pedagogika specjalna” prowadzonym na Wydziale Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie;

9-10 kwietnia 

na kierunku „biologia medyczna” prowadzonym na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego;

na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej;

10-11 kwietnia 

na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej;

na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej;

na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej;

12-13 kwietnia 

na kierunku „kulturoznawstwo” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku „prawo” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;

13-14 kwietnia 

na kierunku „gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku;

na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku;

na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach;

na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowadzonym na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;

14-15 kwietnia 

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego;

na kierunku „prawo podatkowe i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;