Konferencja podsumowująca wyniki projektu Erasmus+ DASCHE

Logo Development, assessment and validation of social competences in higher education

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji zatytułowanej Social competences – the new dimension of the traditional mission of higher education, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Kształtowanie kompetencji społecznych, obok nabywania i rozwoju wiedzy i umiejętności, jest jednym z celów procesu kształcenia realizowanego w szkołach wyższych. Określenie efektów uczenia się w obszarze kompetencji społecznych, a także ocena stopnia ich osiągania przez studentów, stanowią wyzwanie  dla sektora szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu DASCHE, którego partnerem stowarzyszonym jest Polska Komisja Akredytacyjna, w 6 krajach europejskich przeprowadzono badania, które pokazały jak uczelnie i systemy szkolnictwa wyższego radzą sobie z tym zadaniem. Wśród rezultatów projektu zaprezentowano zbiór praktycznych wskazówek oraz zaleceń skierowanych do decydentów na poziomie instytucjonalnym (zarówno krajowym, jak  i europejskim) dotyczących rozwijania kompetencji społecznych wśród studentów.  

Podczas konferencji będzie można zapoznać się m.in. z przykładami dobrych praktyk w kształtowaniu kompetencji społecznych stosowanych w polskich oraz zagranicznych ośrodkach naukowych. Konferencja zostanie przeprowadzona w dwóch równoległych sesjach. Informujemy, że obecnie trwa nabór propozycji referatów od osób i instytucji, które chcą podzielić się swoimi doświadczeniami, a także refleksjami z uczestnikami spotkania.

Propozycje wystąpień można zgłaszać do dnia 16 grudnia 2019 r.

Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Obszerniejszy opis projektu i konferencji, formularz rejestracyjny oraz „call for papers” zostały udostępnione na stronie www.dasche.eu .