Powołanie członków PKA

W dniu 5 grudnia 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin powołał Polską Komisję Akredytacyjną na kadencję 2020-2023. W skład PKA VI kadencji weszło 86 osób. Jej członkowie zostali powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

VI kadencja PKA rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2020 r. i trwa 4 lata. 

Nominację na Przewodniczącego PKA otrzymał prof. dr hab. Krzysztof Diks.

Skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020 – 2023 został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod niniejszym linkiem.