Wizytacje w drugiej połowie grudnia 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej, w drugiej połowie grudnia Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

16-17 grudnia

 • na kierunku wzornictwo prowadzonym na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu;

16-18 grudnia

 • na kierunku energetyka prowadzonym na Politechnice Warszawskiej;

17-18 grudnia

 • na kierunku archeologia prowadzonym na Uniwersytecie Wrocławskim;
 • na kierunku biotechnologia prowadzonym na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

17-19 grudnia

 • na kierunku transport prowadzonym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni;

18-19 grudnia

 • na kierunku kompozycja i teoria muzyki prowadzonym na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;

19-20 grudnia

 • na kierunku biotechnologia prowadzonym na Politechnice Gdańskiej;

20-21 grudnia

 • na kierunku politologia prowadzonym w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu;
 • na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Turystyki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie;
 •  na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie;
 • na kierunku kierunku kosmetologia prowadzonym w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.