Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej

w sprawie wprowadzających w błąd ofert szkoleniowych dotyczących przygotowania do wizytacji zdalnych

W związku z pojawiającymi się ofertami płatnych szkoleń z zakresu przygotowania uczelni do oceny programowej przeprowadzanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierających w swojej treści sugestię, iż pochodzą one od Polskiej Komisji Akredytacyjnej albo ofert wysyłanych z adresów e-mail sugerujących, iż ich nadawcą jest PKA, informujemy, że PKA nie prowadzi odpłatnej działalności szkoleniowej. Natomiast informacja o oficjalnych, bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez PKA wysyłana jest wyłącznie z oficjalnego adresu e-mail w domenie pka.edu.pl. Prosimy o zgłaszanie do Biura PKA (e-mail: pka@pka.edu.pl, tel. +48 22 563 17 44) przypadków stosowania nieuczciwych praktyk mających na celu wprowadzenie uczelni w błąd odnośnie do organizatora szkoleń. PKA podejmuje bieżące działania przeciwdziałające praktykom tego rodzaju.

Komunikat w formacie PDF