Konferencja podsumowująca wyniki projektu Erasmus+ ImpEA

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji podsumowującej wyniki projektu realizowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną pn. Facilitating implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (ImpEA), która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r

Głównym celem projektu jest wsparcie narodowych agencji akredytacyjnych we wdrażaniu tzw. europejskiego podejścia do oceny jakości studiów wspólnych. European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes zostało przyjęte w ramach tzw. Komunikatu Erywańskiego Ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. W pierwszej kolejności, ma zapewniać zharmonizowaną metodologię, procedurę i kryteria akredytacji studiów wspólnych w całym Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Dzięki temu m.in. obciążenia biurokratyczne uczelni prowadzących takie studia, mają być w znaczącym stopniu zredukowane.

Mając na uwadze ten ważny cel, Polska Komisja Akredytacyjna wraz z konsorcjum projektowym, w skład którego wchodzą agencje akredytacyjne oraz uczelnie z Niemiec, Hiszpanii i Polski, jak również międzynarodowe stowarzyszenia zrzeszające agencje akredytacyjne – ENQA i ECA oraz z partnerem stowarzyszonym EQAR (European Quality Assurance Register), realizując projekt ImpEA pragnie przyczynić się do jak najbardziej skutecznego wdrożenia tej metodologii w Polsce i Europie.

Podczas konferencji będzie można zapoznać się m.in. 

  • z doświadczeniami uczelni w stosowaniu zasad i kryteriów europejskiego podejścia w procesach akredytacyjnych, 
  • z relacjami i związkami europejskiego podejścia z innymi najnowszymi politykami i inicjatywami europejskimi – europejskimi uniwersytetami oraz tzw. European degree, 
  • z zestawem narzędzi wsparcia w stosowaniu Europejskiego podejścia „European Approach online toolkit”. 

Konferencja odbędzie się w języku angielskim a udział w niej jest bezpłatny. Szczegółowy opis projektu i konferencji, a także formularz rejestracyjny  zostały udostępnione na stronie internetowej www.impea.online/events/ .