Konferencja ImpEA project multiplier event

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu ImpEA project multiplier event upowszechniającym rezultaty projektu realizowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną pn. Facilitating implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (ImpEA). Wydarzenie odbędzie się w dniu 21 grudnia br. (poniedziałek) i rozpocznie się o godzinie 11:00.

Studia wspólne (joint programmes) są uznawane za najbardziej prestiżowe studia o charakterze międzynarodowym w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Komisja Europejska w najnowszym raporcie dotyczącym wspólnych studiów, stopni i dyplomów podkreśla ich znaczenie w umiędzynarodowieniu procesu kształcenia oraz zacieśniania współpracy i relacji pomiędzy uczelniami.

Ustawa 2.0 wprowadziła znaczne zmiany związane z możliwością tworzenia i prowadzenia studiów prowadzonych wspólnie przez uczelnie polskie oraz zagraniczne. Umożliwiła również realizację procesów akredytacji tego rodzaju studiów w oparciu o standardy i zasady określone w dokumencie pn. „European Approach to Quality Assurance of Joint Programmes”.

Od 2017 r. Polska Komisja Akredytacyjna wraz z partnerami krajowymi (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie) i zagranicznymi z Niemiec i Hiszpanii, oraz najważniejszymi stowarzyszeniami i instytucjami działającymi w obszarze akredytacji i zapewniania jakości (EQAR, ECA, ENQA) realizowała projekt mający na celu wsparcie uczelni i agencji akredytacyjnych we wdrażaniu zasad Europejskiego podejścia do akredytacji studiów wspólnych. Projekt ImpEA był realizowany w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne i w jego trakcie wypracowano szereg doświadczeń i rekomendacji.

W ramach niniejszego wydarzenia partnerzy projektu oraz zaproszeni prelegenci podzielą się doświadczeniami i rekomendacjami w zakresie organizacji oraz zapewniania jakości na studiach wspólnych zgodnie z European Approach to Quality Assurance of Joint Programmes.

Rejestracji na wydarzenie można dokonać pod tym linkiem.