Wizyta Ministra Edukacji i Nauki w Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

W dniu 23 lipca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej z Ministrem Edukacji i Nauki – dr. hab. Przemysławem Czarnkiem.

Z ramienia PKA w rozmowach wzięli udział: prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Przewodniczący PKA, dr hab. Maria Próchnicka – Sekretarz PKA oraz Izabela Kwiatkowska-Sujka – Dyrektor Biura PKA.

Spotkanie służyło omówieniu bieżącej pracy Komisji oraz wymianie opinii nt. kluczowych wyzwań związanych z organizacją, realizacją procesu kształcenia, a także zapewnianiem jego jakości.