Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach