Forum „Partnerships for Innovation and Socio – Economic Impact: the Enterpreneurial University”.

W dniach 19 – 20 marca 2014 r. w Sztokholmie odbędzie się forum tematyczne „Partnerships for Innovation and Socio – Economic Impact: the Entrepreneurial University” organizowane wspólnie przez Komisję Europejską oraz KTH Royal Institute of Technology. W trakcie dwudniowej konferencji przedstawiciele uczelni i świata biznesu, a także organizacji sektora publicznego i prywatnego oraz inni interesariusze będą dyskutować w jaki sposób partnerstwo międzysektorowe oraz ponadnarodowe może wspierać przyczynić się do rozwoju ekonomicznego Europy.

Dyskusje w trakcie Forum będą się koncetrowały wokół następujących obszarów tematycznych: 1) Parnerstwo dla rozwoju w Europie, 2) Klastry wiedzy: tworzenie ekosystemów dla innowacji, 3) Multidyscyplinarne i wielowarstwowe innowacje, 4) Wytyczanie ścieżek.

Program spotkania obejmuje ponadto wizytę w EIT ICT Labs, a także praktyczny warsztat na temat wykorzystywania HEInnovate – narzędzia on-line do samooceny uczelni w ramach wyselekcjonowanych kryteriów stworzonym przez Komisję Europejską we współpracy z OECD (bardziej szczegółowe informacje o HEInnovate przedstawione zostały tutaj).

Zgodnie z deklaracją organizotrów rejestracja na Forum zostanie uruchomiona 20 stycznia br.