ECA przedstawia dobre praktyki dotyczące programów prowadzonych wspólnie.

Na stronach European Consortium for Accreditation pojawiła się publikacja zawierająca zbiór praktycznych obserwacji dotyczących programów prowadzonych wspólnie („joint programmes”) zatytułowana „Joint Programme Checklist – inspired by quality assurance”. Jej celem jest przedstawienie danych zebranych w trakcie pilotażowych ocen kierunków prowadzonych wspólnie, a równocześnie wsparcie tworzenia kolejnych kierunków poprzez przedstawienie tzw. dobrych praktyk. Autor sugeruje, by przedstawione w wyżej wymienionym dokumencie zagadnienia traktować jako listę obszarów, na które warto zwrócić uwagę, ale jednocześnie przestrzega, by nie traktować tej listy ani jako kompletnej, ani jako swoistego kodeksu.

Publikacja podzielona jest na trzy części. Pierwsza z nich koncentruje się na kwestiach dotyczących konsorcjum uruchamiającego kierunek prowadzony wspólnie, druga – na zarządzaniu kierunkiem przez konsorcjum, a trzecia na sprawach bezpośrednio dotyczących kształcenia.