Wizytacje PKA w dniach 19 – 26 maja 2014 r.

W dniach 19 – 26 maja 2014 r. zaplanowane zostały następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 • 19 – 20 maja:
  • na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • na kierunku „konserwacja i restauracja dzieł sztuki” prowadzonym na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
  • na kierunku „papiernictwo i poligrafia” prowadzonym na Wydziale Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Warszawskiej,
  • na kierunku „towaroznawstwo” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie,
 • 20 – 21 maja:
  • na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Instrumentalnym Akademii Sztuki w Szczecinie,
 • 22 – 23 maja:
  • na kierunku „astronomia” prowadzonym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • na kierunku „położnictwo” prowadzonym na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • 23 maja:
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym w Stargardzkiej Szkole Wyższej Stargardinum w Stargardzie Gdańskim,
  • na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu,
 • 23 – 24 maja:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im.H. Chodkowskiej w Warszawie,
 • 24 – 25 maja:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie,
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie,
 • 25 – 26 maja:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie.