Seminarium ENQA w Brukseli.

Logo ENQAW dniach 2 -3 czerwca br. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) wspólnie z Quality Assurance Unit of Flemish Higher Education Council organizuje w Brukseli adresowane przede wszystkim do przedstawicieli agencji akredytacyjnych, w tym kadry uczestniczącej w przygotowaniach do akredytacji, seminarium zatytułowane „European QA agencies’ ways to comply with the ESG in an international perspective, adhering to the European dimension: Shaping the future together”.

Wiodącym tematem seminarium będą kwestie związane z European Standards and Guidelines (ESG) oraz procesami umiędzynarodowienia działalności agencji zapewniania jakości. Organizatorzy będą starali się zapewnić przestrzeń do dyskusji na temat głównych wyzwań stojących przed agencjami, jak również przybliżyć uczestnikom najlepsze praktyki. Celem spotkania jest ponadto prezentacja informacji dotyczących procesu reformowania ESG, status quo, pogłębiona dyskusja na tematy związane z oceną zasobów, niezależności oraz dokonywanych przez agencje analiz systemowych, a także relacji pomiędzy priorytetami krajowymi oraz potrzebami Europy.

Szczegółowy program seminarium dostępny jest pod tym adresem.