Wizytacje PKA w dniach 26 maja – 1 czerwca 2014 r. (aktualizacja).

W dniach 26 maja – 1 czerwca 2014 r. zaplanowane zostały następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 • 26 – 27 maja:
  • na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze,
 • 27 – 28 maja:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu,
 • 27 – 29 maja:
  • na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodnipomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ocena instytucjonalna),
 • 28 – 29 maja:
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie,
 • 28 – 30 maja:
  • na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni (ocena instytucjonalna),
 • 29 – 31 maja:
  • na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (ocena instytucjonalna),
 • 30 maja – 1 czerwca:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Filii w Ełku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
 • 31 maja – 1 czerwca:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym w Wyższej Szkole Administracyjno – Społecznej w Warszawie.