ECA uruchomiła platformę wymiany ekspertów.

Stowarzyszenie European Consortium for Accreditation uruchomiło serwis internetowy European Experts Exchange Platform (EEEP) mający umożliwić agencjom uczestniczącym w projekcie dostęp do stale aktualizowanej bazy ekspertów oceniających jakość kształcenia w szkołach wyższych oraz ułatwić organizację procedur oceny z udziałem ekspertów zagranicznych.

Projekt EEEP był realizowany w ramach Working Group 3 European Consortium for Accreditation, w której Polska Komisja Akredytacyjna jest reprezentowana od dnia jej utworzenia.