Oceny planowane w roku akademickim 2014/2015.

Lista jednostek i kierunków wyznaczonych do ocen instytucjonalnych i programowych w nadchodzącym roku akademickim została udostępniona pod tym adresem.

Wśród niemal 400 wizytacji planowanych do przeprowadzenia w okresie wrzesień 2014 – lipiec 2015 r. zdecydowaną większość stanowią oceny programowe (niemal 89%).

Najwięcej ocen zaplanowanych zostało w zespole nauk technicznych oraz nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych – te dwa zespoły przeprowadzą łącznie aż 48% wszystkich wizytacji.