Zespół odwoławczy PKA powołany!

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zgodnie z literą art. 50 ust. 4 znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w zgodzie ze Statutem PKA Decyzją nr 8 z dnia 1 października 2014 r., powołał w strukturze Komisji Zespół odwoławczy w składzie:

  • dr Krystyna Brzozowska-Przychodzeń,
  • dr hab. Andrzej Korybski,
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc,
  • dr hab. Maria Próchnicka,
  • dr hab. Bogusław Plawgo,
  • prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska,
  • prof. dr hab. Piotr Stypiński,
  • dr hab. Marta Tanasiewicz,
  • dr hab. Edward Wojtaszek.