Dziewiąte European Quality Assurance Forum w Barcelonie.

W dniach 13 – 15 listopada 2014 r. w Barcelonie odbędzie się dziewiąta edycja European Quality Assurance Forum (EQAF) – konferencji organizowanej co roku przez EUA, ENQA, EURASHE i ESU poświęconej zapewnianiu jakości w szkolnictwie wyższym, adresowanej do przedstawicieli uczelni, agencji akredytacyjnych oraz studentów.

Tegoroczna edycja spotkania, zatytułowana „Changing education – QA and shift from teaching to learning” łączyć będzie prelekcje oraz warsztaty ogniskujące się wokół zagadnień dotyczących takich zagadnień jak przechodzenie od „kształcenia” do „uczenia się” oraz wykorzystania innowacyjnych technologii w nauczaniu oraz dostosowywaniu do nich metod oceny. Problematyka relacji pomiędzy zapewnianiem jakości, a nowymi osiągnięciami w obszarze kształcenia i uczenia się zdominuje EQAF w 2014 r.

Program konferencji dostępny jest na stronie organizatorów.

W European Quality Assurance Forum wezmą udział przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej.