Wizytacje PKA w dniach 22 – 29 marca 2015 r.

W okresie 22 – 29 marca 2015 r. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące wizytacje:

 • 22 – 23 marca:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym w Toruńskiej Szkole Wyższej w Toruniu,
 • 23 – 24 marca:
  • na kierunku „nauki o rodzinie” prowadzonym na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  • na kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 23 – 25 marca:
  • na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ocena instytucjonalna),
 • 25 – 26 marca:
  • na kierunku „praca socjalna” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 26 – 27 marca:
  • na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej,
  • na kierunku „filologia polska” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie,
 • 27 marca:
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy,
 • 27 – 28 marca:
  • na kierunku „architektura wnętrz” prowadzonym w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach,
  • na kierunku „edukacja techniczno-informatyczna” prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
  • na kierunku „filologia” prowadzonym w Uniwersytecie Szczecińskim,
  • na kierunku „leśnictwo” prowadzonym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie,
  • na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Medycznym Collegium Masoviense Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie,
  • na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym na Wydziale Pedagogiki i Promocji Zdrowia Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi,
  • na kierunku „wzornictwo” prowadzonym w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach,
 • 28 – 29 marca:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.
Pełna informacja o kierunkach, jednostkach i uczelniach wyznaczonych do oceny w bieżącym roku akademickim znajduje się w naszej bazie wyznaczeń, natomiast informacje o dokonanych ocenach, wraz z raportami zespołów oceniających oraz uchwałami Prezydium PKA, dostępne są w bazie ocen.